Volby do Akademického senátu FF UP v Olomouci

                                                             SPOTY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

spot 1 (rychlé přip.-WMP)

spot 1 (pomalé přip.WMP)

spot 1 (QuickTime)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spot 2 (rychlé přip.-WMP)

spot 2 (pomalé přip.WMP)

spot 2 (QuickTime)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spot 3 (rychlé přip.-WMP)

spot 3 (pomalé přip.WMP)

spot 3 (QuickTime)